Aktualności


„Twój pomysł, europejskie pieniądze”


Projekt Inwestycyjny: ,, Produkcja opakowań z HDPE wyrazem dbałości FOLPOL Z.MITURA o zrównoważony rozwój”

W ramach projektu zakupiono: W wyniku realizacji niniejszego projektu do oferty usługowej

zostały wprowadzone 3 nowe produkty:

 • maszynę do zgrzewania
 • sprężarkę łopatową
 • spalinowy wózek widłowy
 • woreczki z HDPE
 • płachty z HDPE – max powierzchnia po zgrzaniu 2m x 2m
 • woreczki do gotowania produktów sypkich z HDPE

Całkowita wartość projektu: 2 692 174, 00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 324 020, 00 zł

,, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013″


Projekt Inwestycyjny: „Zrównoważony rozwój FOLPOL Z. MITURA w oparciu o rozpoczęcie produkcji opakowań z „zielonego PE”

W ramach projektu zakupiono: W wyniku realizacji niniejszego projektu do oferty usługowej

zostały wprowadzone 2 nowe produkty:

 • Zgrzewarkę Viara Futura 1200
 • Uniwersalną maszynę wytrzymałościową Zwick Z0.5 TN
 • moduł do wytłaczarki
 • program do zarządzania WEBMIP
 • torby handlowe z zielonego PE
 • worki na odpady selektywne z zielonego PE

Całkowita wartość projektu: 1 224 588,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 696 920,00 zł

,, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013″


Projekt Inwestycyjny: „Dywersyfikacja produkcji firmy FOLPOL Z. Mitura o innowacyjne produkty w postaci folii antypoślizgowej z poliizobutylenem oraz folii perforowanej na gorąco przy zmodernizowaniu linii produkcyjnej”

W ramach projektu zakupiono: W wyniku realizacji niniejszego projektu do oferty usługowej

zostały wprowadzone 2 nowe produkty:

 • Wytłaczarkę
 • Perforator na zimno
 • Drukarka Miniflex 390/250
 • Sprzęt komputerowy
 • Oprogramowanie „Rejestracja i rozliczenie produkcji RZP”
 • folia perforowana na zimno w postaci taśmy, rękawów, pół rękawów, worka
 • folia antypoślizgowa z poliizobutylenem w postaci taśmy, worków.

Całkowita wartość projektu: 1 699 315,72 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 828 934,50 zł

,, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013


 

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Wojciechowska 9A, 27-904 Lublin

Punkt informacyjny LAWP

(81) 46 23 831, (81) 46 23 812

www.lawp.eu

ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

www.feu.lubelskie.pl